Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Krimp biedt ruimte

Nederland zal steeds meer te maken krijgen met demografische krimp. Aan de ‘randen’ van ons land is er al sprake van: een afnemend aantal inwoners en hier en daar zelfs een afnemend aantal huishoudens. Krimp is niet nieuw en op zichzelf ook geen probleem. Het gaat om de effecten (negatief én positief) die een afnemende en vergrijzende bevolking heeft op de kwaliteit van het bestaan en van de omgeving. En dan maakt het nogal wat uit of we spreken over traditionele ‘goudkusten’ en gebieden onder hoge economische druk, of over meer ‘perifere gebieden’ met minder economische perspectieven.

In delen van Zuid-Limburg, Zeeland, Friesland, Groningen en de Kop van Noord-Holland leidt een afnemend inwoneraantal tot daadwerkelijke leegstand, verschraling van
het voorzieningenniveau (scholen, ziekenhuizen, winkels, etc.) en afnemende kwaliteit van de openbare ruimte. Veel krimp-discussies focussen zich (nog) op de omvang van het probleem, óf er wel een probleem is en of het tij niet te keren valt. Het gevaar daarvan is dat de discussie vooral gaat over wat er NIET is of wat MINDER wordt en dat het daarin blijft hangen. Maar een reële beweging ontstaat pas als er ook een echt perspectief is om naartoe te werken. Hoe kan tegen het decor van krimp toch kwaliteit en een goed leven worden bereikt? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen vast komen te zitten in hun huis, of dat een straat, dorp of gemeente zodanig verpaupert dat de bewoners die wél willen blijven alsnog vertrekken. Hoe kunnen we vrijkomende ruimte benutten om kwaliteit toe te voegen? Deze vragen schreeuwen om nieuwe perspectieven en strategieën.

De Bond van Nederlandse Architecten heeft in samenwerking met Stagg, Staro en Stawon, Aedes en KEI het project Ontwerplab Krimp gestart. Door middel van ontwerpend onderzoek worden door ontwerpers, architecten en stedenbouwers concrete (her)ontwikkelingsstrategieën aangedragen voor gebieden die nu en/of in de toekomst te maken krijgen met krimp. BNA vroeg daartoe Bureau PAU om samen met een team van zes architecten in een zogenaamd ontwerplab krimp aan de slag te gaan in het noordelijk kleigebied van Friesland, de gemeente Dongeradeel, en in te zoomen op de dorpen Holwerd en Lioessens. Deze publicatie is daarvan het resultaat.

Lees hier de publicatie ‘Krimp biedt ruimte’.

Lees hier de publicatie ‘Krimp biedt ruimte’.