Selecteer een pagina

UITNODIGING
UPDATE HOLWERD AAN ZEE
DINSDAG 12 MAART
20.00 UUR | MFA HOLWERT

Met een financiering van meer dan €45 miljoen en vooruitzicht op aanvullende financiering, naderen we de besluitvormingsfase voor Holwerd aan Zee, gepland rond de zomer.

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan onze bijpraatsessie, waarin we u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zullen we inzicht bieden in verschillende scenario’s en de te nemen beslissingen, evenals de impact daarvan.

De agenda voor de bijeenkomst op 12 maart om 20.00 uur in het MFA te Holwert is als volgt:

  • Het project zelf
  • De werking van Holwerd aan Zee, inclusief de organisatie en klankbordgroepen
  • Voortgang van lopende onderzoeken
  • Financiën en eigendommen
  • Planning en besluitvorming
  • Politieke- en bestuurlijke ontwikkelingen
  • Inbreng van verblijfsrecreatie
  • Holwert en het Europese project Darker Sky

 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen en waarderen uw betrokkenheid op 12 maart.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Holwerd aan Zee en Dorpsbelang Holwert