Delen op Pinterest

2022/12 - Toekomst Holwerd aan Zee

Toekomst Holwerd aan Zee

2022/02 - Holwerd aan Zee in de toekomst

Een impressie van Holwerd aan Zee

2022/01 - Vakantie op de terp van Holwerd

Vakantie op de terp van Holwerd

2021/02 - Impressie van Holwerd aan Zee

Impressie van Holwerd aan Zee

2018/01 - 2018 Sense of Place

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar lang laten we zien hoe wij Friezen het leven vieren en daarbij een gezonde planeet achter laten voor de generaties die nog komen. Hoe we met lef onze kop boven het maaiveld uitsteken om onze eigenwijze manieren grenzeloos aan de wereld te laten zien. Cultuur is dus niet het doel, maar het middel. Ons landschap is het podium en iedereen is uitgenodigd!

2018/01 - Wachten op Hoog Water

In 2018 wordt volop feest gevierd, kunst bekeken, muziek gemaakt en samen gewerkt. Veel van wat er tijdens LWD2018 gebeurt, is van tijdelijke aard. Natuurlijk laten de feesten een blijvende indruk achter, maar er is een aantal projecten dat toekomstbestendig is. Eén van deze projecten is "Wachten op hoog water" van Jan Ketelaar.

2017/06 - Cafe Holwerd

Op 12 juni 2017 zal in MFA “De Ynset” de eerste Café Holwerd avond gehouden worden. Tijdens deze avond zal de voortgang en planning van het project besproken en resultaten van verschillende onderzoeken gepresenteerd worden.

2016/12 - Vooruitkijken naar 2017

Op een druk bezochte presentatieavond van Holwerd aan Zee aan bewoners en belangstellenden werd vooruit gekeken naar het jaar 2017

2016/03 - Holwerd aan Zee en World Expo Rotterdam 2025

Rotterdam loopt zich warm voor de organisatie van de World Expo in 2025. Maar wat is nou precies die World Expo?

2015/11 - Avond van de Krimp

Holwerd aan Zee impressie Leeuwarder Courant

Wacht Friesland een proces van jarenlange leegloop? Of valt het tij nog te keren en kan nieuw elan bij burgers, bedrijven en overheid een tegenbeweging losmaken? Holwerd aan Zee was erbij!

2015/11 - Holwerd aan Zee opgenomen in het MIRT

DEN HAAG - Holwerd aan Zee, het megaproject van toeristische plannen en innovatief waterbeheer, is opgenomen in de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

2015/10 - Symposium 'Wijs met de Waddenzee'

2015/10 - Nachtkuier Holwerd aan Zee

2015/10 - Waddenvereniging viert vijftigste verjaardag in Holwerd

HOLWERD - Zaterdag 17 oktober, was het precies vijftig jaar geleden dat in Harlingen de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee werd opgericht.

2015/09 - Fryslan Dok Holwert oan See

2015/09 - Holwerd aan Zee op de Rabonight

2015/07 - HaZ positief voor vaargeul Ameland

Wanneer het miljoenenproject Holwerd aan Zee doorgaat kan dat nog wel eens gunstig zijn voor de vaargeul tussen Holwerd en Ameland, zo blijkt uit onderzoek. Al lange tijd wordt er gewerkt aan een plan om Holwerd met de Waddenzee te verbinden om het zo toeristischer te maken.

2015/02 - Symposium Holwerd aan Zee en de Waddenacademie

2015/02 - Symposium Holwerd aan Zee aan de inwoners avondprogramma

Bekijk hier alle presentaties van de avond

2015/02 - Symposium Holwerd aan Zee

FNP Gedeputeerde Johannes Kramer

2015/02 - Op vakantie naar de terpen van Holwerd

Op vakantie naar de terpen van Holwerd

2015/02 - Op bezoek bij de Minister

Minister Schultz

Stichting Holwerd aan Zee heeft het plan om Holwerd opnieuw te verbinden met de Waddenzee gepresenteerd in Den Haag. Verantwoordelijk portefeuillehouder, minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, was erg positief over Holwerd aan Zee en het vele werk dat de werkgroep de afgelopen anderhalf jaar heeft verricht.

2014/10 - Holwerd aan Zee eerder dan gedacht

Fonteinstrjitte onder water

Net tocht at "Holwerd aan zee" dit jier al wêze soe. It begjin is der.

2013/09 - Start project Holwerd aan Zee

De start met een lege kaart

In de maand september van het jaar 2013 is een fanatieke werkgroep bestaande uit Hessel Hiddema, Theo Broersma, Marco Verbeek en Jan Zijlstra begonnen met het project Holwerd aan Zee

2008/09 - Plan om veerboot bij Holwerd aan te leggen

Voor Holwerd zijn er vele plannen gemaakt en zelfs ideeen uitgewerkt. Hieronder vind u een link van het idee om de veerboot bij Holwerd aan te leggen. Idee door van der Hoop