Stichting Holwerd aan Zee heeft zich versterkt met voormalig gedeputeerde Siem Jansen die namens de stichting zitting zal nemen in de stuurgroep Holwerd aan Zee. De in Leeuwarden woonachtige Siem Jansen was tot 1 juni jl. directeur bij het Nationaal Programma Groningen en heeft als oud-gedeputeerde van Fryslân ruime bestuurservaring. Daarnaast heeft Jansen door zijn ervaring als directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) veel affiniteit met investeren, innoveren en Internationaliseren.

Reden voor het aantrekken van deze versterking, heeft te maken met het feit dat Holwerd aan Zee steeds dichter bij de uitvoering komt en omdat er perspectief is op volledige dekking van de meer dan 80 miljoen kostende gebiedsontwikkeling. Dan is het goed om over een paar extra schouders te beschikken om de verantwoordelijkheden te kunnen verdelen. Ook is de stichting met de komst van Jansen beter in staat om op meerdere borden tegelijk te schaken. Dat is in deze fase van Holwerd aan Zee echt noodzakelijk, volgens Marco Verbeek van de stichting.

Siem Jansen ziet Holwerd aan Zee als een belangrijke en noodzakelijke verandering van de huidige manier van werken. Holwerd aan Zee is namelijk een innovatieve gebiedsontwikkeling van onderop die naadloos past bij de maatschappelijke opgaven van dit moment. Ook ziet Jansen de gebiedsontwikkeling als voorbeeld voor het Fries Programma Landelijk Gebied, waarin ook de landbouw en zoetwater een belangrijke plek innemen. “Ik wil me vooral inzetten om te benadrukken dat er tegenover de financiële investering, belangrijke maatschappelijke en financiële baten staan. De hele provincie profiteert hiervan, direct of indirect”, aldus Siem Jansen.

Stichting Holwerd aan Zee komt later dit jaar met de volgende versterking in de vorm van een Raad van Toezicht en een Raad van Advies, met daarin vooraanstaande ondernemers, oud-bestuurders, wetenschappers, natuurbeschermers en (agrarische) vertegenwoordigers uit het gebied. Met de RvT en de RvA neemt de stichting haar verantwoordelijkheid om de verantwoording en advisering te professionaliseren. Het stichtingsbestuur ziet dit als onmisbaar bij een grootschalige gebiedsontwikkeling als Holwerd aan Zee.