Delen op Pinterest

De landbouwsector profiteert van Holwerd aan Zee

Doel van het project Holwerd aan Zee is om ook de agrarische sector mee te laten profiteren van het plan. Mogelijkheden worden nog onderzocht, maar gedacht wordt aan het gebruik van vrijkomend zand en lichte klei om de zwaarder landbouwgronden te verbeteren. Verder wordt nog onderzocht in hoeverre boeren in het gebied hun vergroeningseis in kunnen vullen in de natuurontwikkeling van het gebied. Tenslotte zullen er op kleine schaal kansen ontstaan voor zilte teelt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op Texel en enkele kustplaatsen in Nederland.

 

Mogelijkheden worden nader onderzocht.

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën