Delen op Pinterest

Partners Holwerd aan Zee

Sinds september 2013 heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat alle stakeholders partner zijn van Holwerd aan Zee. Alle partijen met een opgave en/of een belang, zetten zich op één of andere manier in voor het project. Het aantal ‘partners’ geeft een indicatie van de omvang van het project.

Bij de start van het project in september 2013 is de werkgroep Holwerd aan Zee begonnen met een stapel aan plannen en opgaven rondom het dorp Holwerd. Bij het doorspitten van deze plannen en opgaven behoren heel veel belanghebbende organisaties en personen. Iedere partij/persoon weer een ander belang. Om deze belangen voor eenieder zo goed mogelijk te behartigen in het maken van het plan Holwerd aan Zee, is de werkgroep met al deze partijen en personen het gesprek aangegaan. En het einde is nog niet in zicht. Nog steeds worden gesprekken gevoerd om het plan enerzijds zo compleet mogelijk te maken, anderzijds om ieders belang het best mogelijk te integreren. 

Bij de start is de werkgroep begonnen met een lege kaart van de huidige situatie. Na ieder gesprek ontstond er een bouwblokje. Al deze bouwblokjes samen hebben er voor gezorgd dat er uiteindelijk een praatkaart is komen te liggen. Deze praatkaart is geen definitief ontwerp. Het laat slechts de mogelijkheden zien. 

Een overzicht van de partners:

 

 • Deltaprogramma Wadden, Dienst Landelijk Gebied, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat (I&M), Min. Economische Zaken
 • Programma Naar een Rijke Waddenzee, Staatsbosbeheer, Fryske Gea, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Waddenverenigin
 • De gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadiel, Kollumerland ca en Ferwerderadiel, Ameland, Leeuwarden
 • Leeuwarden Culture Hoofdstad 2018, Sense of Place / Oerol
 • SNN, NOM
 • TU Delft, Stenden University, Hanzehogeschool, Noordelijke Hogeschool, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân
 • Waddenacademie
 • Wetsus
 • Rabobank
 • Wagenborg 
 • Wijmenga Makelaars, Adema Architecten, Branddogs en Sterc

Daarnaast is Holwerd aan Zee  enthousiast ontvangen door diverse Tweede Kamerleden en de volgende Statenfracties van de Provincie Fryslân: FNP, PvdA, CDA, VVD, CU, D66. Deze partijen dragen Holwerd aan Zee een warm hart toe. Echter, Holwerd aan Zee is niet exclusief verbonden aan één of meerdere politieke partijen.

 En wij zijn nog lang niet klaar. Dus heeft u goede ideeen, aanvullingen of opmerkingen? Laat het ons weten!

 

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën