Delen op Pinterest

Terugkijken: Avond van de Krimp

23 november 2015

Wacht Friesland een proces van jarenlange leegloop? Of valt het tij nog te keren en kan nieuw elan bij burgers, bedrijven en overheid een tegenbeweging losmaken?

Die vragen stonden centraal op de Avond van de Krimp, maandagavond in het atrium van het Leeuwarder Courant-gebouw in Leeuwarden.

Bij de avond waren enkele honderden belangstellenden aanwezig

Debaters en inleiders waren Stef Blok (VVD), minister van Wonen en Rijksdienst, Hans Engels, hoogleraar staatsrecht en senator voor D66, Anke Huizenga, bestuurder bij ZuidOost-Zorg en ervaringsdeskundige Herwil van Gelder, wethouder in krimpgemeente De Marne.

Omrop Fryslân legde de avond vast.

Kijk de Avond van de Krimp terug hier

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën