Delen op Pinterest

Presentatie haalbaarheid Hotel Holwerd

1 oktober 2015

Hotel Holwerd is op hoofdlijnen onderzocht om te kijken of Hotel Holwerd een levensvatbaar project kan zijn. Daarvoor is een marktscan uitgevoerd en een haalbaarheidstoets. Deze twee onderdelen worden weergegeven en gepresenteerd in een planpresentatie op woensdag 14 oktober om 20.00 uur in het MFA te Holwerd.

Het plan:

Holwerd beschikt over een prachtige historische kern. Een kern met stadse kenmerken, prachtige oude gebouwen en authentieke woningen. Helaas staan veel woningen er verlaten bij en gevaar voor invallende gevels dreigt. Alhoewel deze woningen een lage verkoopprijs hebben, zijn deze woningen niet geschikt als woonhuis voor de lokale bevolking. Maar, als recreatiewoning zijn deze woningen wel heel geschikt. Ze bevinden zich in de oude kern, groot genoeg om te recreëren, zonder veel onderhoud van tuinen e.d. Uit de MKBA is gebleken dat er in de regio Noordoost Fryslân een tekort aan bedden is voor recreatie en toerisme. Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, waar Holwerd (aan Zee) onderdeel van is, ligt hier dus een kans.

Klik hier voor de uitnodiging

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën