Delen op Pinterest

Meerjarenprogramma Infra Ruimte en Transport (MIRT)

9 december 2017

Afgelopen donderdag 7 december was het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) voor Noord-Nederland. Uitkomsten hiervan zijn gister naar de Tweede Kamer gestuurd. Holwerd aan Zee is op de volgende manier in de afsprakenlijst gekomen.

 

5. Afronden MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee

- Met de oplevering van het eindrapport ‘MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee’ wordt het MIRT-onderzoek afgerond.

- Uit het onderzoek blijkt dat het project Holwerd aan Zee kansen biedt voor recreatie, natuur en versterken van de leefbaarheid, maar dat de effecten van een spoelmeer op het verminderen van het baggerbezwaar in de vaargeul Holwerd-Ameland gering zijn.

- Onder regie van de provincie worden in het vervolg op het MIRT-onderzoek varianten voor een alternatief nader uitgewerkt. Daarbij wordt gewerkt vanuit ‘no regret’-varianten, die in een vervolgfase verder kunnen worden opgeschaald: een meerjarig adaptief programma.

- In de uitwerking van de ‘no regret’-varianten wordt daar waar mogelijk meegekoppeld bij reguliere (Rijks)trajecten c.q.  –opgaven in de regio.

Wordt vervolgd.

Kijk voor de volledige afsprakenlijst voor Noord-Nederland op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/08/bijlage-1-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleggen-mirt-6-en-7-december-2017

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën