Delen op Pinterest

Los in 2018

16 mei 2017

Vandaag is er door de werkgroep een goede stap gezet om te komen tot zichtbaarheid van Holwerd aan Zee in 2018

Een druke dag voor de werkgroep Holwerd aan Zee vandaag.

Op het provinciehuis is overleg geweest hoe we invuling kunnen geven aan bijvoorbeeld Hotel Holwerd en de Urban Camping. Deze projecten zijn op de laatste dorpsbijeenkomst gepresenteerd aan het dorp en in de tussentijd is er hard gewerkt om invulling te geven aan de projecten. 

Het overleg spitste zich vooral op de financiering en realiteitsgehalte van de projecten en de stappen die moeten worden gezet naar een mogelijke realisatie. Komende maanden zal worden onderzocht in hoeverre en op welke schaal deze projecten in 2018 opertationeel kunnen zijn. 

Na het bezoek in Leeuwarden is er in Holwerd aandact besteed aan de plekken waar deze projecte eventueel zullen moeten worden gerealiseerd en samen met Joop Mulder is gesproken over hoe de Sense of Place projecten hierop aansluiting kunnen vinden. 

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën