Delen op Pinterest

Laatste welkomstbord Dwaande onthuld

19 november 2014

Het laatste welkomstbord bij een van de toegangswegen in Noordoost Fryslân is onthuld in Holwerd. Dit is gedaan door wethouder Sicco Boorsma van gemeente Dongeradeel, samen met bestuurlijk trekker Regiomarketing Jelle Boerema en Theo Broersma, penningmeester Stichting Holwerd aan Zee.

Afgelopen maanden zijn er twaalf borden geplaatst bij de verschillende toegangswegen van Noordoost Fryslân om zo het gebied aan te duiden. “De borden heten de voorbijgangers, en in het bijzonder de toerist, welkom in Noordoost Fryslân. De mooie afbeeldingen op het bord laten zien dat je een prachtig landschap binnenrijdt”, aldus Boerema. 

Het laatste bord in Holwerd is gekoppeld aan het project Holwerd aan Zee. Doel van dit project is om Holwerd, en daarmee de Friese binnenwateren, te verbinden met de Waddenzee. Wordt Holwerd aan Zee werkelijkheid, dan zou het dorp in een aantal jaren kunnen veranderen in een recreatief-toeristisch centrum met regionale uitstraling. Vanuit dorpsbelang Holwerd kwam de wens om een link te leggen tussen Dwaande (zijn) en dit project. Wethouder Sicco Boorsma is tevreden met het resultaat: “De borden laten verbintenis in de regio zien. Daarnaast is de koppeling tussen Dwaande en het project Holwerd aan Zee een mooi initiatief. Het geeft de kracht van een goede, regionale samenwerking weer, daar zijn we als gemeente trots op.” 

Dwaande heeft als doel een sterk en onderscheidend imago creëren voor de prachtige regio Noordoost Fryslân. Doel van de campagne is het trekken van meer bezoekers, toeristen en bewoners naar dit mooie gebied. Daarnaast hopen de zes Noordoost Friese gemeenten de regio te inspireren en te motiveren tot meer ondernemerschap. De campagne laat zien wat Noordoost Fryslân in zijn diversiteit allemaal te bieden heeft. Kijk voor meer informatie op dwaande.nl

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën