Delen op Pinterest

Holwerd aan Zee wordt ‘Living Lab’

1 oktober 2015

Holwerd aan Zee publiceert lijst onderzoeksvragen voor het onderwijs.

Holwerd aan Zee. De werkgroep Holwerd aan Zee heeft een lijst met meer dan 70 onderzoeksvragen geformuleerd voor studieopdrachten en afstudeerprojecten voor zowel VMBO, MBO als voor HBO en WO. De onderzoeksvragen hebben o.a. betrekking op thema’s als: dijkversterking, natuur, groen, recreatie, Holwerd Culinair, Hotel Holwerd, Wellness, verbreding van de landbouw, duurzame energieproductie, Beleef het Wad en PR & Marketing. De lijst, die 1 oktober wordt gepresenteerd tijdens de Regioleermarkt van het Nordwin College, zal op de site www.HolwerdaanZee.nl regelmatig worden geactualiseerd, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Door onderwijs, onderzoek en innovatie met Holwerd aan Zee te verbinden, ontstaat een ‘Living Lab’ dat de komende jaren input kan leveren voor het complete programma Holwerd aan Zee. Ook het bedrijfsleven toont serieuze belangstelling om Holwerd aan Zee te maken tot proeftuin en etalageproject. Hierdoor ontstaat een geweldige kans voor de ‘Gouden Driehoek’: de samenwerking tussen overheid, ondernemers en het onderwijs. En om op termijn de kennis en kunde internationaal te vermarkten.

De werkgroep ziet de inbreng vanuit het onderwijs als meerwaarde voor het programma Holwerd aan Zee, omdat studenten eerder geneigd zijn om out of the box te denken waardoor veel creativiteit kan ontstaan met onverwachtse ideeën als resultaat. Daarnaast worden met Friese en Groninger onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd om dit effect te versterken door de opdrachten ook internationaal onder de aandacht te brengen.

Klik hier voor de lijst

-----------------------------

Voor nadere info:

Marco Verbeek

vicevoorzitter Stichting Holwerd aan Zee

Tel. 06 28206432

Mail: Marco@HolwerdaanZee.nl

 

www.HolwerdaanZee.nl

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën