Delen op Pinterest

Holwerd aan Zee 'Leefomgeving van de Toekomst'

3 november 2015

2015 is het Jaar van de Ruimte. Tijdens het Jaar van de Ruimte wordt gewerkt aan de Toekomstagenda van Nederland. Maar hoe ziet die Toekomstagenda eruit? Om achter het antwoord te komen, is een soort prijsvraag uitgeschreven om vernieuwende projecten in beeld te krijgen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst. De prijsvraag heeft 114 inzendingen opgeleverd. Twaalf daarvan zijn door een vakjury geselecteerd en Holwerd aan Zee is er één van!

Holwerd aan Zee kan met de andere geselecteerde projecten rekenen op veel extra publiciteit. Zo zal de volgende editie van hét vakblad op het gebied van Ruimtelijke Ordening vakblad S+RO aandacht besteden aan o.a. Holwerd aan Zee. Ook op de nieuwe interactieve website over het Jaar van de Ruimte staan de twaalf geselecteerd projecten centraal. Deze website wordt 15 december gelanceerd tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte. Deze dag zullen ook het ‘Manifest Jaar van de Ruimte 2040’ en Toekomstagenda van Nederland worden gepresenteerd en – ook niet onbelangrijk - in ontvangst worden genomen door Minister Schultz van Haegen.

Aanvullende info

De 114 inzendingen zijn beoordeeld op vijf principes: maatschappelijke energie benutten, opgaven verbinden, omgevingskwaliteit beheren, regels in dienst van het resultaat en lerend ontwikkelen. Ook is gekeken naar de koppeling met de opgaven uit het 'Manifest2040 in wording' van het Jaar van de Ruimte: technologie, energietransitie, stedennetwerk, leefomgeving, water, vrijgekomen ruimte en agrarische productie. De 12 geselecteerde projecten die samen richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, op weg naar 2040, zijn:

 

Kijk op http://deltametropool.nl/nl/uitvraag_leefomgeving voor alle 114 inzendingen.

Voor meer info:

http://wiemaaktnederland.nl/

http://wiemaaktnederland.nl/agenda/slotbijeenkomst-jaar-van-de-ruimte/

http://deltametropool.nl/nl/uitvraag_leefomgeving

http://sronet.nl/

 

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën