Delen op Pinterest

Holwerd aan Zee in politiek Den Haag

14 september 2017

Het beoogde ontwerp voor Holwerd aan Zee dat op dit moment in de afrondende fase zit, is voor de werkgroep aanleiding om ook na de zomervakantie een reeks bezoeken af te leggen in ‘politiek Den Haag’. Doel is om het enthousiasme voor het project in Den Haag vast te houden. Zo waren afgelopen maandag de woordvoerders van de D66 en de PvdA aan de beurt.

Zowel Tjeerd de Groot als Attje Kuiken waren zeer positief over het nieuwste ontwerp voor Holwerd aan Zee en werken graag mee om van deze integrale gebiedsontwikkeling een succes te maken. Met name de gebiedsgerichte benadering met koppelkansen voor leefbaarheid en bevolkingsdaling, waterveiligheid, zout adaptieve landbouw, natuuropgaven en recreatie en toerisme, spreekt in Den Haag tot de verbeelding.

 

BInnenkort meer nieuws over de werkgroep Holwerd aan Zee in Den Haag.

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën