Delen op Pinterest

Holwerd aan Zee in Den Haag

23 juni 2017

Deze week is de werkgroep Holwerd aan Zee actief geweest in Den Haag. Zo werd het Algemeen Overleg Water van de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu bijgewoond vanwege de evaluatie van het Deltaprogramma. Een evaluatie met vijf aandachtspunten die Holwerd aan Zee op het lijf geschreven zijn. Het gesprek met VVD Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg – met hoger Onderwijs & Wetenschap in portefeuille - was positief vanwege het Living Lab Holwerd aan Zee

Ons Living Lab en de samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs, past goed bij nieuwe ideeën over hoe de kwaliteit van het hoger onderwijs kan worden verbeterd. Hiervoor is vanaf 2018 het vrijkomende budget van het afschaffen van de basisbeurs beschikbaar; een bedrag dat oploopt tot 1 miljard euro in 2026. Deze ontwikkeling zal door de werkgroep op de voet worden gevolgd omdat studenten- en werkgeversorganisaties ervoor pleiten om een deel van het geld onder te brengen in een investeringsfonds dat aangevuld moet worden door cofinanciering uit het bedrijfsleven en overheden. Op deze manier kan het geld dat beschikbaar komt, worden verdubbeld en wordt de verbinding tussen student, onderwijs en bedrijven bevorderd. De living labs zullen in dit geheel een belangrijke rol vervullen. En dat geldt uiteraard ook voor het Living Lab Holwerd aan Zee.

Naast ons bezoek aan de Tweede Kamer is een goed gesprek gevoerd met het Nederlands Bureau voor Toerisme in Den Haag. Het NBTC. Onderwerp van gesprek was de productontwikkeling en de manier waarop de Waddenkust een nieuwe Nederlandse mainport voor toerisme kan worden. Holwerd aan Zee past in die zin goed op de kansenkaart die op dit moment door het NBTC wordt ontwikkeld.

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën