Delen op Pinterest

Het MIRT onderzoek met alle deelrapportages nu online

23 mei 2017

Met Holwerd aan Zee hebben de bewoners van Holwerd het initiatief genomen om de economie en de leefbaarheid van het dorp en Noordoost Fryslân een impuls te geven. Kern van het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen.

In 2016 is in opdracht van de provincie Fryslân, de ministeries van IenM en EZ, Rijkswaterstaat, de gemeente Dongeradeel en de Stichting Holwerd aan Zee het MIRT-onderzoek naar de opgaven in het gebied, de haalbaarheid van het huidige plan Holwerd aan Zee en evt. andere oplossingsrichtingen uitgevoerd. Deze MIRT-rapportage beschrijft de resultaten hiervan.

Het concept Holwerd aan Zee is krachtig en spreekt tot de verbeelding. Holwerd aan Zee draagt bij aan de opgaven vanuit leefbaarheid, verblijfsrecreatie (mits toegepast op de juiste doelgroep), natuur en de ontwikkeling van de Waddenkust als toeristische bestemming. De aanleg van een spoelmeer als bijdrage aan het verminderen van de baggeropgave in de vaargeul lijkt, zonder aanvullende ingrepen, nu niet effectief. Ook zonder spoelmeer biedt Holwerd aan Zee kansen om de leefbaarheid, de natuur en de waddenbeleving te versterken. Samen met de realisatie van concrete projecten voor een vitale kust zullen deze plannen het komend jaar doorontwikkeld moeten worden.

Lees hier het MIRT onderzoek 

Alle deelrapportages zijn hier te lezen

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën