Delen op Pinterest

Excursie Holwerd aan Zee naar Duitsland

24 november 2014

Op donderdag 13 november is de werkgroep Holwerd aan Zee samen met Dienst Landelijk Gebied, Programma Naar een Rijke Waddenzee, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat naar enkele badplaatsen aan de Noord-Duitse kust geweest.

Doel van deze excursie was om te zien hoe onze Oosterburen hun vaargeulen buitendijks slibvrij houden door middel van spoelmeren en welke kansen er zijn ontstaan voor recreatie en toerisme. Onder leiding van Dipl.-Ing. Klaus Wenn van het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zijn de diverse sluizen en gemalen van Greetsiel, Leysiel, Dornumersiel, Harlesiel en Carolinesiel bezocht. Buitendijks baggeren kennen de Duisters niet. Bij het spoelen van de geul wordt er buitendijks gevaren met een boot die de bodem van de geul lostrekt waardoor deze niet dicht slibt. Dit biedt voor Holwerd aan Zee zeker perspectief.

Binnendijks moet bij Greetsiel voor het eerst in 15 jaar de geul door het buffermeer worden gebaggerd i.v.m. de diepgang van de vissersschepen. In Dornumersiel is alleen een gemaal aanwezig en gaat de gemeente omwille van de recreatievaart een sluis bouwen; kosten 10 miljoen euro. Bij dit project zal er worden gekeken of er middels de Europese subsidieregeling Interreg kan worden samengewerkt met Holwerd aan Zee. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen.

Toeristisch gezien bloeit de Noord-Duitse kust. Jaarlijks is er in de dorpen sprake van 650.000 tot 850.000 overnachtingen. Mensen die aan de Duitse kust recreëren maar ook die in boten van kustplaats naar eiland naar kustplaats hoppen. En hoewel in november alle buitendijkse toeristische elementen worden opgeborgen, zijn er nog steeds kleine groepjes toeristen in de dorpen en draait een deel van de horeca gewoon door.

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën