Delen op Pinterest

CDA werkbezoek aan Holwerd aan Zee

3 maart 2014

Holwerd in Dongeradeel ziet krimp als een kans. Nu de woningmarkt vast zit en ondernemers vertrekken kwam er vanuit een mienskip een idee om Holwerd weer aan Zee te laten zijn. Voorzitter van dorpsbelangen en stichtingslid Holwerd aan Zee, Hessel Hiddema, zei tijdens een werkbezoek op donderdag 6 maart: "Het gaat om het herstellen van verbindingen."

Visie vanuit de mienskip
Zo'n veertig CDA'ers waren in Holwerd voor een uitleg van het project, waaronder kandidaat Europarlementariër Wim Eilering uit Drachten en CDA-gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel. De laatste was onder de indruk. Ze benadrukte dat de ontwikkeling van het project 'eins goed by it CDA past.' En loofde de werkwijze: "fantastysk dat sa'n fyzje út de doarpsmienskip komt."

Al eerder maakte het CDA Dongeradeel en de Friese CDA-statenfractie zich sterk voor geen bestuurlijke drukte rond Holwerd aan Zee. Statenlid Henk van der Veen: "Vraag sterke mensen met kennis om je heen, maar laat ze het niet overnemen."

Holwerd als Appelscha van het noorden
Door de mogelijke ontwikkelingen van een nieuwe gemaal, binnenmeer en sluis, ontstaat er geheel nieuwe ruimtelijke omgeving. De aanwezigheid van water moet nieuwe ondernemers lokken, volgens de stichting staan er een aantal al te trappelen. Hiddema: "Holwerd kan Appelscha van het Noorden worden, omdat de hele streek er van mee profiteert." Deze gedurfde en creatieve samenwerking leidde er toe dat Johan Tjalsma als fractievoorzitter van het CDA Fryslân zichuitsprak over een toekomstvisie voor Fryslân.

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën