Delen op Pinterest

Boeren Holwerd brengen verzilting in kaart

9 mei 2018

In het gebied rondom Holwerd zijn afgelopen woensdag en donderdag de eerste metingen verricht om het grondwater en de verzilting in kaart te brengen. Daarnaast zullen de boeren zelf de komende weken op hun eigen percelen peilstokken plaatsen.

Doel is om meer kennis te ontwikkelen over de waterhuishouding, zodat investeringen in bijvoorbeeld drainage beter tot z’n recht komen. Maar ook voor betere oogstresultaten van pootaardappelen en andere gewassen. De metingen, uitgevoerd door Acacia Water, zijn het resultaat van een samenwerking tussen de boeren, Wetterskip Fryslân, LTO Noord en de werkgroep Holwerd aan Zee. Het meetnetwerk en de goede onderlinge samenwerking is tevens een belangrijke stap richting uitvoering van Holwerd aan Zee, aldus de werkgroep.

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën