Delen op Pinterest

Living Lab

The link between world challenges and local solutions

Een van de pijlers van Holwerd aan Zee is dat studenten van MBO, HBO en WO samen met overheden, burgers, ondernemers, milieuorganisaties en kennisinstellingen onderzoeken hoe de ambities van HaZ verwezenlijkt kunnen worden. Een ‘Living Lab’ waar oplossingen worden ontwikkeld die nu of straks ook elders in het Waddengebied toepasbaar zijn. De nadruk ligt op samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en met de omgeving (burgers, ondernemers en overheden). In een multidisciplinaire omgeving vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar innovatieve verbindingen tussen bijvoorbeeld natuur en zilte landbouw, waterveiligheid en building with nature, tussen baggeren van slib en landbouwstructuurverbetering, maar ook tussen cultuurhistorie en landschapskunst.

Kansen voor samenwerking worden geïdentificeerd en gecreëerd tussen recreatie en toerisme, zilte teelt (culinair én productie), healthy ageing, zorg en wellness, duurzame energieproductie, natuurontwikkeling en -beheer, Sense of Place, Culturele Hoofdstad, Oerol, Kunstmaand Ameland en Werelderfgoed Waddenzee. Door samen te werken aan praktijkgerichte onderzoeksvragen en met innovatieve initiatieven te komen, draagt Living Lab Holwerd aan Zee bij aan het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor de kustregio van Fryslân en Groningen. Nationaal kan het Living Lab een bijdrage leveren aan diverse Topsectoren en aan de beantwoording van diverse onderzoeksvragen uit de Nationale WetenschapsAgenda.

Op dit moment werkt HaZ samen met de volgende onderwijs- en kennisinstellingen.

WO

 • TU Delft Faculteit Bouwkunde
 • TU Delft Faculteit Waterbouw
 • Wageningen UR (University & Research)
 • Rijks Universiteit Groningen

 

HBO

 • Hanzehogeschool
 • Stenden University Leeuwarden
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Van Hall University Leeuwarden
 • Inholland Hogeschool Delft

MBO

 • Nordwin College Leeuwarden
 • Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

 

Kennisinstellingen

 • RUG kenniscentrum Landschap
 • Kenniscentrum Noorderruimte
 • Programma naar een Rijke Waddenzee
 • Waddenacademie
 • Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

 

In de toekomst wordt tevens aansluiting gezocht met de zorgsector en het zorgonderwijs, Healthy Ageing, de kunstopleiding Minerva van de Hanzehogeschool en een opleiding bestuurskunde.

 Vooraf

“Voorwaarden” voor deelname onderzoek Holwerd aan Zee

 • Voorkeur voor integrale onderzoeksbenadering en koppelkansen tussen de thema’s
 • Samenwerking met studenten van andere opleidingen MBO, HBO en WO is een pre
 • samenvatting van het onderzoek in het Engels en Duits
 • het formuleren van een vervolgonderzoeksvraag
 • communicatie via social media over het onderzoek
 • rapportages zijn vrij voor publicatie voor Living Lab HaZ en andere Holwerd aan Zee doeleinden
 • aangeven, Indien mogelijk, hoe het onderzoek aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen en onderwerpen zijn hier te vinden in het onderzoeksprogramma Holwerd aan Zee (PDF).

Je kunt de vragen ook per thema bekijken. Klik hiervoor op "Onderzoeksthema's vind je hier" (linksboven aan deze pagina)  en dan vervolgens op het betreffende onderzoeksthema. Hier zijn ook de onderzoeksresultaten van studenten in te zien (hier wordt nog aan gewerkt).

Voor een eerste oriëntatie wordt aanbevolen om de inhoud van deze website te raadplegen ("Over Holwerd aan Zee"). Daarnaast geeft de "Atlas Holwerd aan Zee", gemaakt door de studenten van Inholland Hogeschool Delft, een goed beeld van Holwerd aan Zee. De Atlas kan worden gezien als standaardwerk en is hier in te zien. Zeker een aanrader!

 

Contactpersoon Living Lab is Jan Zijlstra: jan@holwerdaanzee.nl

Jouw Hulp

Onze doelstelling is om Holwerd te ontwikkelen tot recreatiekern aan de Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off genereren voor de hele regio. Met als gevolg: Leefbaarheid, banen en omzet in heel Noordoost Fryslân! Jouw hulp is welkom.

Lees meer over Jouw Hulp

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Lees meer over Crowdfunding

Goede Ideeën

Van onderop werken aan aan sterk Noordoost Fryslân. Dat is wat we met Holwerd aan Zee graag willen. Wij dagen u uit!

Lees meer over Goede Ideeën