{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”

“,”after”:”

“}}

juli 12, 2017

Holwerd aan Zee naar Europees Parlement in Brussel

De werkgroep Holwerd aan Zee heeft maandag 10 juli een bezoek gebracht aan het Europees Parlement (EP) in Brussel om HaZ onder de aandacht te brengen bij CDA / EVP Europarlementariër Esther de Lange. In Brussel bleek dat ook Europarlementariër Lambert van Nistelrooij aanwezig was. Met beide EP leden is een goed gesprek gevoerd over de verschillende Europese fondsen.

Structuurversterkende Fondsen vanaf 2020

Bijzonder interessant is de planningsperiode van de structuurversterkende fondsen vanaf 2020. Op dit moment worden daarvoor namelijk de bouwstenen aangeleverd. Voor Holwerd aan Zee belangrijk omdat dit de aanknopingspunten kunnen zijn voor cofinanciering vanuit Brussel. En qua financiële planning ligt 2020 mooi in lijn met de uitvoering van Holwerd aan Zee. Na het gesprek is de werkgroep door de beleidsmedewerker van Esther de Lange, Donato Colonna, rondgeleid door de gebouwen van het Europees Parlement.

Bestuurlijk Overleg MIRT

Het gesprek in Brussel maakt deel uit van een serie gesprekken die op dit moment door de werkgroep worden gevoerd in de aanloop naar het Bestuurlijk Overleg MIRT met de minister, dat eind oktober plaatsvindt. Tijdens dit ‘BO MIRT’ wordt namelijk één van de uitgewerkte aanbevelingen uit het MIRT onderzoek (2016) gepresenteerd: het ontwerp van de eerste fase Holwerd aan Zee.

Holwerd aan Zee krijgt al aardig vorm

De eerste fase van HaZ bestaat uit de volgende elementen: de verbinding met de Waddenzee, een beleefmeer tussen zeedijk en Holwerd, een praktijklocatie voor zilte teelt, natuurontwikkeling, een boulevard en voldoende ruimte voor recreatiewoningen. Deze eerste fase moet, los van de volgende fases van het plan, economisch rendabel kunnen zijn. De fasegewijze uitwerking van HaZ is één van de aanbevelingen uit het MIRT onderzoek dat in 2016 door de stuurgroep HaZ is vastgesteld.

Ontwerpteam o.l.v. Adema Architecten Dokkum

Voor de eerste fase van HaZ is een multidisciplinair ontwerpteam samengesteld dat onder leiding staat van Adema Architecten uit Dokkum. Dit team bestaat uit landschaps- en natuurdeskundigen van de provincie, het Programma naar een Rijke Waddenzee, Vogelbescherming Nederland en de werkgroep HaZ. Het ontwerpteam wordt ondersteund door diverse externe deskundigen op het gebied van infra, water en natuur. Opdrachtgever is de provincie Fryslân.

Planning

Zoals gezegd zal het ontwerp Fase I eind oktober worden besproken met de minister. Daarna zal het ontwerp samen met de uitkomsten van dit ‘BO MIRT’ worden gepresenteerd aan het dorp en omgeving. Deze bijeenkomst zal worden gecombineerd met een presentatie van de voortgang van de Sense of Place projecten en het tijdsdocument dat in opdracht van het Fries Historisch Centrum Tresoar is samengesteld.