Selecteer een pagina

Afgelopen woensdag 28 februari zijn ca. 30 boeren uit het gebied geïnformeerd over de kansen die het gebiedsproces rond Holwerd aan Zee met zich meebrengt voor de landbouw. Naast een heldere stand van zaken, gepresenteerd door onafhankelijk projectleider Kees van Es, lag de focus van de avond vooral op de speerpunten van de klimaatadaptieve Landbouwagenda waar de brede werkgroep Landbouw van Holwerd aan Zee op dit moment aan werkt. Speerpunten van dit gebiedsproces zijn het versterken van de zoetwaterbeschikbaarheid, de bodemkwaliteit en een vrijwillige kavelruil in het gebied.

Versterken zoetwaterbeschikbaarheid
Voor het versterken van de zoetwaterbeschikbaarheid heeft Jouke Velstra van Acacia Water de aanwezigen laten zien hoe de hoeveelheid zoetwater op perceelsniveau kan worden vergroot. Dit is misschien wel de belangrijkste uitdaging in een gebied waar een tekort aan zoetwater uit het IJsselmeer als eerste merkbaar is. De noordelijke kleischil staat in tijden van extreme droogte achteraan in de rij als het zoetwater uit het IJsselmeer wordt verdeeld, aldus Velstra. Dit betekent dat het ‘spoelen’ met zoetwater om de verzilting tegen te gaan, tijdelijk op het spel kan komen te staan. Redenen waarom de werkgroep Landbouw nu al voorsorteert op een watersysteem dat klaar is voor extreem natte én droge perioden in de toekomst, om zo te komen tot fors hogere opbrengsten voor de boer.

Bodemkwaliteit
Over het verbeteren en optimaliseren van de bodemstructuur en het bodemleven heeft Johannes Bakker van stichting CO2L Farming Advies het aanbod op tafel gelegd om vanuit praktijkervaring met de boeren in het gebied mee te denken over een rijker bodemleven. Niet van de vloer op de zolder, maar in eigen tempo en passend bij de boer zelf. CO2L Farming Advies beschikt over 25 adviseurs die over de hele wereld adviseren over de mineralen spoorelementen kringloop en het belang van meer koolstofverbindingen, zodat er meer lucht, stikstof en water in de grond blijft. Het natuurlijke systeem houdt in een levende bodem meer water vast en dit zorgt voor minder uitspoeling van waardevolle nutriënten. Dit kan leiden tot minder kosten en hogere opbrengsten voor de boer.

Vrijwillige kavelruil
Onderdeel van het gebiedsproces Holwerd aan Zee is een vrijwillige kavelruil. De kavelruil dient twee doelen: de aankoop van de laatste hectares voor het project (32 ha. reeds in bezit) en het verbeteren van de huidige matige verkavelingsstructuur in het gebied. Kavelruilcoördinator Albert van Burgsteden en Martinus Spoelstra (Kadaster) begeleiden dit gebiedsproces, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Piet Dijkstra. Met circa 40 boeren wordt de verkenning voortgezet in aanloop naar de volgende schetssessie. Waar mogelijk wordt de koppeling gelegd met zoetwater en bodemkwaliteit om de boer op de juiste locatie en de juiste teelt op juiste kavel te krijgen.

Belangstelling voor verdere samenwerking
Tijdens het ‘neipetear’ blijkt dat de werkgroep Landbouw van Holwerd aan Zee met de landbouwagenda en de drie gekozen speerpunten op de juiste weg zit. Voor bodemkwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid hebben de eerste boeren zich al gemeld. Al met al een positieve en goed bezochte avond met goede vragen en ruimte voor discussie. Kortom, een mooie basis om verder te werken aan het gebiedsproces Holwerd aan Zee.