Selecteer een pagina

Excursie Holwerd aan Zee naar Duitsland

november 24, 2014

Excursie Holwerd aan Zee naar Duitsland

Op donderdag 13 november is de werkgroep Holwerd aan Zee samen met Dienst Landelijk Gebied, Programma Naar een Rijke Waddenzee, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat naar enkele badplaatsen aan de Noord-Duitse kust geweest.

Doel van deze excursie was om te zien hoe onze Oosterburen hun vaargeulen buitendijks slibvrij houden door middel van spoelmeren en welke kansen er zijn ontstaan voor recreatie en toerisme. Onder leiding van Dipl.-Ing. Klaus Wenn van het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zijn de diverse sluizen en gemalen van Greetsiel, Leysiel, Dornumersiel, Harlesiel en Carolinesiel bezocht. Buitendijks baggeren kennen de Duisters niet. Bij het spoelen van de geul wordt er buitendijks gevaren met een boot die de bodem van de geul lostrekt waardoor deze niet dicht slibt. Dit biedt voor Holwerd aan Zee zeker perspectief.

Binnendijks moet bij Greetsiel voor het eerst in 15 jaar de geul door het buffermeer worden gebaggerd i.v.m. de diepgang van de vissersschepen. In Dornumersiel is alleen een gemaal aanwezig en gaat de gemeente omwille van de recreatievaart een sluis bouwen; kosten 10 miljoen euro. Bij dit project zal er worden gekeken of er middels de Europese subsidieregeling Interreg kan worden samengewerkt met Holwerd aan Zee. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen.

Toeristisch gezien bloeit de Noord-Duitse kust. Jaarlijks is er in de dorpen sprake van 650.000 tot 850.000 overnachtingen. Mensen die aan de Duitse kust recreëren maar ook die in boten van kustplaats naar eiland naar kustplaats hoppen. En hoewel in november alle buitendijkse toeristische elementen worden opgeborgen, zijn er nog steeds kleine groepjes toeristen in de dorpen en draait een deel van de horeca gewoon door.