Woensdagavond 26 mei zijn de eerste tussenresultaten gepresenteerd van het hydrologisch onderzoek naar de effecten van het getijdenmeer van Holwerd aan Zee op de omgeving. Dit onderzoek is uitgevoerd door Acacia Water in opdracht van de projectorganisatie van de gezamenlijke partijen.

De bijeenkomst is bijgewoond door ca. 30 personen.

Conclusies uit het onderzoek tot zover zijn de volgende.

  • Effect van getijdenmeer op grondwaterstand is beperkt tot de directe omgeving (aangrenzende percelen)
  • Effect van getijdenmeer op (zoute) kwelflux is beperkt tot percelen die grenzen aan het meer
  • Effect van grondwaterstand reikt tot in Holwerd
  • Gerichte maatregelen op de schaal van de percelen kunnen effecten beperken

Hoe nu verder? Het hydrologisch onderzoek wordt nog verder uitgewerkt en uitgerekend. Ook de effecten op de percelen en het dorp worden nog nader uitgewerkt. Dan volgt in juni het eindrapport en een eindpresentatie.

De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de effecten van het getijdenmeer worden beperkt, krijgen naar verwachting een plek in het ontwerp van het getijdenmeer.

De hele presentatie van Acacia Water is hier terug te zien.

Tussenresultaten op de Omrop Fryslân site en Omrop Fryslân Radio.