Deltacommissaris Peter Glas heeft zich afgelopen donderdag uitgebreid laten informeren over Holwerd aan Zee. Tijdens een wandeling naar de zeedijk heeft Marco Verbeek namens de stichting de kansen geschetst van deze doorbraak voor de Waddenkust en de koppelkansen met het Deltaprogramma Waddengebied. De Deltacommissaris was erg positief over de energie in de regio, de kracht van onderop en de manier waarop wordt samengewerkt aan de realisatie van Holwerd aan Zee.