Selecteer een pagina

De Klankbordgroep Jongeren heeft zich nogal verbaasd over de behandeling van Holwerd aan Zee in de Statencommissie van 10 april a.s. Mogelijk met aansluitend een Go/NoGo besluit, zo valt te lezen op de website van de provincie: https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/1127718 (punt 3). De vergadering begint om 19.00 uur en is live te volgen. De Staten hebben ervoor gekozen om geen ruimte te bieden voor insprekers.

Dit is mede de reden dat de Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee een statement heeft opgesteld. Dit statement zal na het weekend naar de gemeenteraad worden gestuurd met de oproep om namens de jongeren uit Holwert en omgeving een krachtig signaal af te geven richting Staten.

Voor een steun in de rug voor de leden van de Klankbordgroep zijn de eigen WhatsApp groepen benaderd. Dat is wat er de afgelopen dagen rondging in Holwert en omgeving en waar door veel inwoners op is gereageerd. Dus geen 1 aprilgrap zoals hier en daar werd gedacht.

De oproep van de Klankbordgroep Jongeren aan de gemeenteraad, inclusief alle steunbetuigingen uit het gebied, wordt na het weekend verstuurd in de hoop dat dit door de raad verder wordt opgepakt. Het resultaat hiervan is tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering van 4 april vanaf 19.30 uur live te volgen via de bekende kanalen.

Na het Paasweekend volgt meer informatie op de websites van Holwerd aan Zee, de socials en www.Holwert.frl. Verder heeft de pers belangstelling getoond. Wordt vervolgd.

Stichting Holwerd aan Zee