Met ruim 8,3 miljoen euro Waddenfonds zet Holwerd aan Zee een belangrijke stap richting volledige financiering van het plan om de verbinding tussen de Waddenzee en de Waddenkust te herstellen. Met als resultaat een binnendijks getijdengebied met toeristische voorzieningen, natuurbeleving, vogelbroedeilanden, vismigratie, ruimte voor zoutadaptieve landbouw en een boulevard met havenvoorzieningen. Volgens planning is Holwerd uiterlijk in 2025 weer een bruisend kustdorp met maritieme sfeer, waar de Waddenzee weer tegen de terp aan klotst. Dit zorgt volgens onderzoekers voor meer omzet en banen en ook de leefbaarheid aan de Waddenkust krijgt dankzij dit initiatief van onderop een belangrijke boost.

Voor meer info, check de site van het Waddenfonds.