Living Lab

The link between world challenges and local solutions

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksthema’s binnen dit onderzoeksprogramma zijn vaak aan elkaar te koppelen. Dit is zelfs wenselijk omdat crossovers van meerdere thema’s zorgen voor innovatie en nieuwe inzichten. Vanuit de onderzoeksthema’s kunnen in overleg met werkgroep Holwerd aan Zee multidisciplinaire onderzoeksvragen worden geformuleerd die interessant zijn om uit te laten voeren door integrale projectteams van verschillende opleidingen, faculteiten en opleidingsniveaus. Ook is het mogelijk om nieuwe thema’s te verbinden, zodat meer opleidingen en van verschillende niveaus aan kunnen haken bij dit onderzoeksprogramma.

Onderzoeksvragen kunnen uitgevoerd worden in opdracht van stichting Holwerd aan Zee of één van de meer dan 30 partners en stakeholders (lees shareholders) die niet deel uitmaken van het consortium (Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Fryske Gea, Waddenvereniging, provincie, Min EZ, Staatsbosbeheer, Adema Architecten, Brand Dogs, Narvic, Rabobank NO Fryslân etc.). De stichting zal hierin een intermediair rol vervullen. Onderzoeksvragen zullen in de loop van de projectduur veranderen en steeds concreter van aard worden.

 

Onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in vijf hoofdthema’s en diverse subthema’s:

Thema I: vervolgfase Holwerd aan Zee

Thema II: Sustainable Tourism: ‘kleinschalig toerisme grootschalig langs de kust!’

Thema III: Natuur en biodiversiteit, kust- en zee management, vaargeul Holwerd – Ameland

Thema IV: Landbouw en water, Klimaatverandering en waterveiligheid

Thema V: Management van de Leefomgeving, gebiedscoöperatie & governance

 

 

Alle onderzoeksvragen vind je hier.

 

 

De Living Lab site van Holwerd aan Zee is ‘under construction‘.

Jan Zijlstra

Living Lab, jan@holwerdaanzee.nl