Living Lab

The link between world challenges and local solutions

Onderzoeksthema’s

Onderzoeksthema’s binnen dit onderzoeksprogramma zijn vaak aan elkaar te koppelen. Dit is zelfs wenselijk omdat crossovers van meerdere thema’s zorgen voor innovatie en nieuwe inzichten. Vanuit de onderzoeksthema’s kunnen in overleg met werkgroep Holwerd aan Zee multidisciplinaire onderzoeksvragen worden geformuleerd die interessant zijn om uit te laten voeren door integrale projectteams van verschillende opleidingen, faculteiten en opleidingsniveaus. Ook is het mogelijk om nieuwe thema’s te verbinden, zodat meer opleidingen en van verschillende niveaus aan kunnen haken bij dit onderzoeksprogramma.

Onderzoeksvragen kunnen uitgevoerd worden in opdracht van stichting Holwerd aan Zee of één van de meer dan 30 partners en stakeholders (lees shareholders) die niet deel uitmaken van het consortium (Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Fryske Gea, Waddenvereniging, provincie, Min EZ, Staatsbosbeheer, Adema Architecten, Brand Dogs, Narvic, Rabobank NO Fryslân etc.). De stichting zal hierin een intermediair rol vervullen. Onderzoeksvragen zullen in de loop van de projectduur veranderen en steeds concreter van aard worden.

 

Onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in onderstaande thema’s:

Natuurontwikkeling, biodiversiteit, vismigratie, zoet-zout, benutten en beheren van natuur

De pier als Groene Loper van het Wad

Agrifood, (zilte) landbouw, voedselvoorziening en verzilting

Waterveiligheid, verzilting, KRW, kust- en kwelderbeheer en building with nature

De verbinding tussen Holwerd aan Zee met Dokkum, het Lauwersmeer en de rest van het Friese Meren gebied

Recreatie en Toerisme, recreatieterpen, Hotel Holwerd, kwelderactiviteiten, etc.

Virtual reality en real time info voorziening

Bevolkingskrimp en leefbaarheid

UNESCO Man and Biosphere Programme (MAB)

Holwerd Culinair / Culinaire Wadden / pop-up restaurant

Cultuur, (Landschaps)kunst en Storytelling

Verbinding Holwerd – Ameland, vaargeul, veerdam, vervoersconcepten, samenwerking tussen ondernemers en natuurbeheerders

Circulaire economie en Duurzame energieproductie en meer

Wellness

Zorg en recreatie

PR & Marketing, Mooiste Natuurgebied van NL, Oostelijk waddengebied

Bestuurskunde, overheidsmanagement, politicologie

Onderzoek in het kader van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)

 

 

Alle onderzoeksvragen vind je hier.

 

 

De Living Lab site van Holwerd aan Zee is ‘under construction‘.

Jan Zijlstra

Living Lab, jan@holwerdaanzee.nl